View in Malayalam | Login »

Malayalam Movies and Songs

Jagadguru Aadisankaran (1977)

  • Movie Details
  • Cast
  • Songs

Aapovaahidam Sarvam
Singer : KJ Yesudas, V Dakshinamoorthy   |   Lyrics : P Bhaskaran   |   Music : V Dakshinamoorthy
Aastham Thavadiyam (Maathruvandanam)
Singer : KJ Yesudas   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Anadyandyamam Param (Sivabhujangam)
Singer : KJ Yesudas   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Bhajagovindam
Singer : KJ Yesudas   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Chandrolbhasitha Sekhare (Sivasthuthi)
Singer : P Jayachandran   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Dadhya Dayanupavano (Kanakadharasthavam)
Singer : P Leela   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Dravino Da Dravina Sasmarasye (Jalakarshana Slokam)
Singer : P Jayachandran   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Gange cha Yamune Chaiva Godavari
Singer : P Leela   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Jaagrath Swapna Sushupthi (Chandalashtakam)
Singer : P Jayachandran   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Janmadukham Jaraadukham
Singer : P Jayachandran   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Kumudini Priyathamanudichu
Singer : S Janaki   |   Lyrics : P Bhaskaran   |   Music : V Dakshinamoorthy
Nabhramir Nathoyam
Singer : PB Sreenivas   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Namasthe Namasthe (Vishnubhujangam)
Singer : KJ Yesudas   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Om Poornamada Poornamidam
Singer : V Dakshinamoorthy, KP Brahmanandan   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Paryankatham Vrajathiya (Guruvandanam)
Singer : PB Sreenivas   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Sankara Digvijayam
Singer : KJ Yesudas   |   Lyrics : P Bhaskaran   |   Music : V Dakshinamoorthy
Thripurasundari
Singer : KJ Yesudas   |   Lyrics : P Bhaskaran   |   Music : V Dakshinamoorthy
Ugram Veeram Mahavishnum (Narasimhasthuthi)
Singer : KJ Yesudas   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy
Yal Bhavi Thal Bhavathi
Singer : P Jayachandran   |   Lyrics : Sankaracharyar   |   Music : V Dakshinamoorthy