View in English | Login »

Malayalam Movies and Songs

Share on Google+ Share on FB

അനുപമ കൃപാനിധി ...

ചിത്രംകരുണ (1966)
ചലച്ചിത്ര സംവിധാനംകെ തങ്കപ്പന്‍
ഗാനരചനകുമാരനാശാന്‍
സംഗീതംജി ദേവരാജൻ
ആലാപനംജി ദേവരാജൻ

വരികള്‍

Added by Susie on May 8, 2009 and corrected by Harikrishnan on September 12, 2010

അനുപമകൃപാനിധി,യഖിലബാന്ധവൻ ശാക്യ-
ജിനദേവൻ, ധർമ്മരശ്മി ചൊരിയും നാളിൽ,

ഉത്തരമഥുരാപുരിക്കുത്തരോപാന്തത്തിലുള്ള
വിസ്തൃതരാജവീഥിതൻ കിഴക്കരികിൽ,

കാളിമകാളും നഭസ്സെയുമ്മവെയ്ക്കും വെൺമനോജ്ഞ-
മാളികയൊന്നിന്റെ തെക്കേ മലർമുറ്റത്തിൽ,

വ്യാളീമുഖം വച്ചു തീർത്ത വളഞ്ഞ വാതിലാർന്നക-
ത്താളിരുന്നാൽ കാണും ചെറുമതിലിനുള്ളിൽ,

ചിന്നിയ പൂങ്കുലകളാം പട്ടുതൊങ്ങൽ ചൂഴുമൊരു
പൊന്നശോകം വിടർത്തിയ കുടതൻ കീഴിൽ,

മസൃണശിലാസനത്തിൻ ചെരിഞ്ഞ പാർശ്വത്തിൽ പുഷ്പ-
വിസൃമരസുരഭിയാമുപധാനത്തിൽ,

മെല്ലെയൊട്ടു ചാഞ്ഞും വക്കിൽ കസവുമിന്നും പൂവാട
തെല്ലളകോപരിയൊരു വശത്താ‍ക്കിയും,

കല്ലൊളിവീശുന്ന കർണ്ണപൂരമാർന്നും, വിടരാത്ത
മുല്ലമാല ചിന്നും കൂന്തൽക്കരിവാർമുകിൽ

ഒട്ടു കാണുമാറുമതിന്നടിയിൽ നന്മൃഗമദ-
പ്പൊട്ടിയന്ന മുഖചന്ദ്രൻ സ്ഫുരിക്കുമാറും,

ലോലമോഹനമായ്ത്തങ്കപ്പങ്കജത്തെ വെല്ലും വലം-
കാലിടത്തു തുടക്കാമ്പിൽ കയറ്റിവച്ചും,

രാമച്ചവിശറി പനീനീരിൽ മുക്കിത്തോഴിയെക്കൊ-
ണ്ടോമൽക്കൈവള കിലുങ്ങെയൊട്ടു വീശിച്ചും,

കഞ്ജബാണൻ‌തന്റെ പട്ടംകെട്ടിയ രാജ്ഞിപോലൊരു
മഞ്ജുളാംഗിയിരിക്കുന്നു മതിമോഹിനി.


----------------------------------


Added by Susie on May 8, 2009 and corrected by Harikrishnan on September 12, 2010

anupama kripaanidhi akhila baandhavan - shaakya
jinadevan dharmarashmi choriyum naaLil
uththara mathhuraapurikkuththarOpanthaaththiluLLa
visthrutha raaja veedhi than kizhakkarikil

kaaLima kaaLum nabhassae ummavaykkum veN manojnja
maaLika onninte thekkE malar muttathil
vyaaLimukham vechu theertha vaLanja vaathilaarnnaka-
ththaalirunnal kaaNum cheru mathilinnuLLil

pinniya poonkulakaLaam pattu thongal choozhumoru
ponnashOkam vidarthiya kuda than keezhil
masriNa shilaasanathin cherinja paarshwathil pushpa
visrumara surabhiyaam upadhaanathil

melleyottu chaanjum vakkil kasavu minnum poovaada
thellaLakOpariyoru vashathaakkiyum
kalloli veesunna karnapooravarnnum vidaraatha
mullamaala chinnum koonthal karivaarmukil

ottukaanum aaRumathinnadiyil nan mrigamada-
ppottiyanna mukhachandran sphurikkumaarum
lolamohanamay thanka pankajathe vellum valam
kaalidathu thudakkampil kayatti vechum

raamachavishaRi panineeril mukki thozhiyekko-
ndOmal kaivaLa kilunge ottu veshichum
kanjabaaNan thante pattam kettiya raajnji poloru
manjjulaangiyirikkunnu mathi mOhini


ഈ സിനിമയിലെ മറ്റ് ഗാനങ്ങള്‍

ഉത്തരമധുരാ വീഥികളേ
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്   |   രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്   |   സംഗീതം : ജി ദേവരാജൻ
താഴുവതെന്തേ
ആലാപനം : കമുകറ   |   രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്   |   സംഗീതം : ജി ദേവരാജൻ
പൂത്തു പൂത്തു
ആലാപനം : എസ് ജാനകി   |   രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്   |   സംഗീതം : ജി ദേവരാജൻ
മധുരാപുരിയൊരു
ആലാപനം : പി സുശീല   |   രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്   |   സംഗീതം : ജി ദേവരാജൻ
വാര്‍ത്തിങ്കള്‍ തോണി
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്   |   രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്   |   സംഗീതം : ജി ദേവരാജൻ
സമയമായില്ലപോലും
ആലാപനം : പി സുശീല   |   രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്   |   സംഗീതം : ജി ദേവരാജൻ
എന്തിനീച്ചിലങ്കകള്‍
ആലാപനം : പി സുശീല   |   രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്   |   സംഗീതം : ജി ദേവരാജൻ
കല്‍പ്പതരുവിന്‍ തണലില്‍
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി, കോറസ്‌   |   രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്   |   സംഗീതം : ജി ദേവരാജൻ
ബുദ്ധം ശരണം-കരുണതന്‍ മണി
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്   |   രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്   |   സംഗീതം : ജി ദേവരാജൻ
വര്‍ണ്ണോല്‍സവമേ
ആലാപനം : എം എസ്‌ പദ്മ   |   രചന : ഒ എൻ വി കുറുപ്പ്   |   സംഗീതം : ജി ദേവരാജൻ
കരയായ്ക ഭാഗിനീ
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്   |   രചന : കുമാരനാശാന്‍   |   സംഗീതം : ജി ദേവരാജൻ